O aukcji

Szacuje się, że lasy w Polsce pochłaniają netto rocznie około 34 mln ton CO2, co stanowi ok 10% emisji przemysłu. Projekt Leśne Gospodarstwa Węglowe ma na celu ukazanie roli obszarów leśnych w pochłanianiu gazów cieplarnianych, a tym samym w łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych.

 

            Działania realizowane w projekcie mają doprowadzić do zmagazynowania dodatkowych, w stosunku do już pochłanianych przez lasy, ilości węgla organicznego oraz zmniejszania uwalniania się gazów. Inicjowanie tych prac odbywać będzie się w latach 2017-2026, natomiast ich efekt w postaci dodatkowo zakumulowanego dwutlenku węgla, liczony jest na okres 30 lat tj. do końca 2047 r., Obliczenia te wykonywane są za pomocą oprogramowania Carbon Budget Model of the Canadian Forest Sector (CBM-CFS3). Oszacowano, że w skutek projektu zostanie dodatkowo pochłonięte blisko 1 000 000 ton dwutlenku węgla w stosunku do stanu BAU (business as usual).

 

            Ewentualne włączenie w przyszłości do projektu dodatkowych obszarów leśnych istotnie zwiększyłoby wspomnianą wartość. By o takim kierunku przesądzić, najpierw jednak należy, w relatywnie małej skali, przetestować założenia przyjęte dla projektu LGW. W tej fazie projektu także weryfikowany jest, stosowany w świecie, model obliczania bilansu węgla Canadian Forest Sector (CBM-CFS3) w odniesieniu do lasów. Celem tego działania jest jego przystosowanie do specyfiki lasów środkowoeuropejskich.

          

Dodatkowo pochłonięty dwutlenek węgla udostępniany jest na aukcjach w formie Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW)

JDW - To ilość węgla organicznego odpowiadająca 1 tonie CO2, która w efekcie działań dodatkowych zostanie zakumulowana w drzewostanach oraz w glebie.

 

 

 

 

Aby wziąć udział w aukcji należy:

1. Ze strony www.projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl  Kupujący pobiera:

  • formularz zgłoszeniowy,
  • regulamin sprzedaży w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl
  • umowę
  • instrukcję obsługi portalu

2. Kupujący zapoznaje się z treścią ww. dokumentów, następnie składa wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptowany regulamin sprzedaży w aplikacji eklimat.lasy.gov.pl w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (ul. Grójecka 127, 02- 124 Warszawa). Dopuszcza się przesłanie przez Kupującego wyżej wskazanych dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera. W takim przypadku wcześniej należy przesłać skany dokumentów na adres e-mail: joanna.chrapowicka@lasy.gov.pl

3. Na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego uprawiony pracownik dokonuje rejestracji przedsiębiorcy w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl

4. Kupujący otrzymuje login, hasło startowe oraz link do logowania na adres e-mail, który został wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

5. Kupujący loguje się do aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl za pomocą hasła startowego. Po pierwszym zalogowaniu system wymusi zmianę hasła użytkownika. Następnie należy ponownie zaakceptować regulamin sprzedaży w aplikacji e-klimat oraz potwierdzić zapoznanie się ze sposobem przetwarzania danych osobowych (szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi portalu).

6. Kupujący bierze udział w sprzedaż aukcyjnej. Po zakończeniu sprzedaży aukcyjnej Kupujący otrzyma wiadomość e-mail informująca o jej wynikach. Wyniki zostaną również umieszone na stronie www.projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl

7. Po ogłoszeniu wyników aukcji kupujący otrzymuje od DGLP fakturę VAT z tytułu nabytych Jednostek Dwutlenku Węgla. Termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni.

8. Po ogłoszeniu wyników aukcji, w ciągu 14 dni podpisywana jest umowa (w dacie ogłoszenia wyników aukcji) pomiędzy kupującym a DGLP.