Lista aktualności Lista aktualności

Wyniki aukcji JDW

Sprzedaż aukcyjna JDW została przeprowadzona w dniach 27.09-01.10.2021 r. na platformie aukcyjnej www.e-klimat.lasy.gov.pl

Każda JDW odpowiada jednej tonie CO2 dodatkowo pochłoniętego w wyniku prowadzonych w ramach projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe działań.
Udział w sprzedaży wzięły następujące podmioty:  Volkswagen Poznań Sp. z.o.o. (3 703 JDW), SPROUT EUROPE APS (1 516 JDW), Bio-Med Sp. z o.o. (130 JDW) oraz Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. (1 851 JDW).
Przychody z aukcji zostaną przeznaczone na wskazane przez poszczególnych nabywców cele – od programów ochrony zagrożonych gatunków przez budowę leśnej infrastruktury turystycznej po wykup gruntów do zalesienia.
 

 
 
Działania realizowane w projekcie mają doprowadzić do zmagazynowania dodatkowych, w stosunku do już pochłanianych przez lasy, ilości węgla organicznego oraz zmniejszania uwalniania się gazów. Inicjowanie tych prac odbywać będzie się w latach 2017-2026, natomiast ich efekt w postaci dodatkowo zakumulowanego dwutlenku węgla, liczony jest na okres 30 lat tj. do końca 2047 r., Obliczenia te wykonywane są za pomocą oprogramowania Carbon Budget Model of the Canadian Forest Sector (CBM-CFS3). Oszacowano, że w skutek projektu zostanie dodatkowo pochłonięte blisko 1 000 000 ton dwutlenku węgla w stosunku do stanu BAU (business as usual).
Ewentualne włączenie w przyszłości do projektu dodatkowych obszarów leśnych istotnie zwiększyłoby wspomnianą wartość. By o takim kierunku przesądzić, najpierw jednak należy, w relatywnie małej skali, przetestować założenia przyjęte dla projektu LGW. W tej fazie projektu także weryfikowany jest, stosowany w świecie, model obliczania bilansu węgla Canadian Forest Sector (CBM-CFS3) w odniesieniu do lasów. Celem tego działania jest jego przystosowanie do specyfiki lasów środkowoeuropejskich.