Lista aktualności Lista aktualności

Termomodernizacja obiektów i odnawialne źródła energii w roku 2019 na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

Na terenie Dolnego Śląska, dzięki pomocy tzw. funduszu leśnego, zmodernizowano w roku 2019 w naszych jednostkach pod kątem ich energooszczędności 3 obiekty.

Inwestycje termomodernizacyjne zostały wykonane w nadleśnictwach: Zdroje (biurowiec Nadleśnictwa), Złotoryja (budynek znajdujący się na terenie Leśnictwa Szkółkarskiego, który obecnie będzie służył także jako kancelarie dwóch sąsiadujących leśnictw) oraz Żmigród (budynek warsztatowo – magazynowy).

Dodatkowo, rozpoczęto modernizację biura Nadleśnictwa Pieńsk. Z uwagi na złożoność całej inwestycji prace termomodernizacyjne zostały tam wykonane w niewielkim stopniu, a zakończenie przebudowy biura wraz z jego termomodernizacją przewidziane jest w roku 2021.

Podstawowymi działaniami, które spełniają najwyższe standardy budynków energooszczędnych, powstających od roku 2021 (WT 2021), było ocieplenie odpowiedniej grubości materiałami (o niezwykle niskich współczynnikach przewodzenia ciepła) ścian i poddaszy. Kolejnym działaniem był montaż okien energooszczędnych o ww. współczynniku równym lub niższym od 0,9 W/mK. Ważnymi elementami prac poprawiających właściwości ekologiczne i energetyczne budynków było zamontowanie 44 paneli fotowoltaicznych. Ich moc znamionowa, dzięki zastosowanym nowoczesnym, monokrystalicznym ogniwom, wynosi ponad 13 kWp. Możliwość skorzystania ze statusu Prosumenta praktycznie gwarantuje darmową energię elektryczną. Innym działaniem, zrealizowanym w Nadleśnictwie Złotoryja, było wykonanie gruntowej pompy ciepła, zasilanej energią z paneli fotowoltaicznych, w której nośnikiem energii jest glikol. Uzyskane parametry grzewcze zapewniają komfortowe warunki w tej podgórskiej, chłodnej okolicy. Nadleśnictwo Zdroje w celu odzyskania energii cieplnej wykonało w swym biurze urządzenia do odzysku ciepła, zwane rekuperatorami. Z uwagi na brak możliwości  wykonania typowej centralnej wentylacji z odzyskiem ciepła, zastosowano system rekuperacji rozproszonej, polegającej na zamontowaniu w każdym pomieszczeniu niewielkich rekuperatorów ściennych.

Uzyskane efekty ekologiczne i ekonomiczne zrealizowanych w roku 2019 inwestycji, to oszczędność energii, wynosząca ponad 741 GJ/rok (równowartość zaoszczędzonych 33,7 ton węgla kamiennego lub 15,4 t gazu ziemnego), a także zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w wysokości 87 t/rok (równowartość spalenia 61,7 t węgla kamiennego lub 32 t gazu ziemnego). Biorąc pod uwagę, że oszczędności dotyczą tylko 3 inwestycji - praktycznie sięgają 70 – 80% zaoszczędzonej energii w stosunku do energii zużywanej w tych samych obiektach przed termomodernizacją.

Fundusz leśny, o którym wspominaliśmy na początku jest funduszem solidarnościowym, pozwalającym jednostkom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, na sfinansowanie niedoborów. Jest także świetnym narzędziem przy realizacji dużych inwestycji przez jednostki, w przypadku braku środków na ten cel. Wykorzystywany jest także w inwestycjach (działaniach) wspólnych, także z udziałem jednostek samorządów terytorialnych.