Lista aktualności Lista aktualności

Termomodernizacja budynków Lasów Państwowych – ruszył nabór wniosków na 2019 r.

Do 20 lipca br. do Dyrekcji Generalnej LP można składać wnioski o przyznanie środków związanych z funduszem leśnym na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)” planowanych do realizacji w 2019 r.

Dla kogo?

Do projektu „Termomodernizacja budynków PGL LP (…)” można zgłaszać zadania inwestycyjne polegające na modernizacji energetycznej budynków, posiadających status obiektu niezbędnego dla prowadzenia gospodarki leśnej, będących w zarządzie nadleśnictw oraz zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym.

Na co?

Zadania powinny obejmować swoim zakresem kompleksową modernizację energetyczną budynków, która będzie zapewniać poprawę efektywności energetycznej w budynkach poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach, zastosowanie rozwiązań energooszczędnych, poprawę standardu użytkowanych obiektów i zmniejszenie kosztów ich użytkowania oraz  będzie promować nowoczesne rozwiązań energooszczędne i ekologiczne. Wszystkie działania to również element przeciwdziałania zmianom klimatu ze względu na ograniczenie zużycia energii w budynkach i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery.

W ramach projektu możliwe do realizacji są następujące działania:

  • ocieplenie obiektów oraz podniesienie szczelności powietrznej budynków,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną,
  •  modernizacja/wymiana systemów grzewczych i ciepłej wody użytkowej,
  • modernizacja/wymiana źródeł ciepła oraz systemu dystrybucji energii cieplnej w obiektach,
  • modernizacja/wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
  •  zastosowanie rekuperacji z odzyskiem ciepła,
  • zastosowanie instalacji do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (w zakresie zgodnym ze wskazaniami audytu energetycznego budynku),
  • zastosowanie energooszczędnych źródeł światła lub opraw oświetleniowych, systemów automatycznego sterowania wydajnością i parametrami oświetlenia, optymalizację czasu załączania oświetlenia oraz wprowadzenie sekcji oświetleniowych w zależności od przeznaczenia oświetlanych stref i pomieszczeń (jedynie w budynkach biurowych),
  • wprowadzenie systemów kontroli wykorzystania oraz zarządzania energią w budynkach.

 

Zasady naboru

Wszystkie wymagane dokumenty oraz zasady wyboru zadań inwestycyjnych do projektu znajdują się w „Wytycznych do realizacji projektu rozwojowego pn. Termomodernizacja budynków PGL LP (…)” zatwierdzonych Zarządzeniem nr 33 DGLP z dnia 24 maja 2018 r.


Kontakt

Sylwia Studzińska

e-mail: sylwia.studzinska@lasy.gov.pl

tel. 22 58 98 137

Wydział Infrastruktury

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych