Lista aktualności Lista aktualności

Pomóc przyrodzie

Dla każdego z obszarów Natura 2000 istnieją lub są w opracowaniu plany zadań ochronnych. Jeśli dany obszar leży na terenie Lasów Państwowych część obowiązków, które z nich wynikają, wykonują leśnicy. Od kilku lat wiele z tych działań realizujemy w ramach "Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenach Lasów Państwowych".