Lista aktualności Lista aktualności

KOLEJNE BUDYNKI ZMODERNIZOWANE

Kolejny rok realizacji projektu rozwojowego „Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE) zakończony. Projekt planowano ma być realizowany do 2021 roku.

W 2018 roku zmodernizowano łącznie 49 budynków, z czego w 4 budynkach roboty budowlane kontynuowane są jeszcze w 2019 r. Termomodernizacja została przeprowadzona  w  20 budynkach biurowych nadleśnictw, 19  leśniczówkach, 2 ośrodkach LP oraz 8 budynkach magazynowych/socjalnych.  


Łącznie zainstalowano 63 instalacje odnawialnych źródeł energii o mocy 1,05 MW, czyli dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Dokonano montażu 16 kotłów na biomasę,  17 pomp ciepła (z przewagą pomp gruntowych), 12 instalacji paneli fotowoltaicznych oraz 18 instalacji kolektorów słonecznych.


Ponadto w ramach projektu zrealizowano inne działania służące podniesienie efektywności energetycznej budynku jak:
• Docieplenie ścian, stropów, podłogi na gruncie, fundamentów, stropodachów, dachów;
• Wymiana stolarki okiennej (w tym montaż nawiewników higrosterowanych)
i drzwiowej;
• Modernizacja systemu ogrzewania (w tym wymiana grzejników, instalacji) lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej;
• Modernizacja systemu wentylacji (m.in. montaż układu odzysku ciepła);
• Wymiana oświetlenia na energooszczędne.

W przypadku ulepszeń polegających na poprawie izolacyjności cieplnej przegród spełniono minimalne wymagania WT 2021 dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.
Obecnie trwa nabór wniosków inwestycyjnych na termomodernizację na 2020 r.  Wymaganą dokumentację należy złożyć do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych najpóźniej do 30.07.2019 r.
Zasady naboru jak i realizacji inwestycji w ramach projektu określono w Wytycznych wprowadzonych do stosowania Zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie wprowadzenia aktualizacji „Wytycznych do realizacji projektu (…)”