Wybierz projekt rozwojowy Wybierz projekt rozwojowy

Termomodernizacja budynków PGL LP

Projekt dotyczy termomodernizacji budynków administrowanych przez LP. Działania te pozwolą na obniżenie kosztów eksploatacji obiektów oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 

Nazwa projektu:

„Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)”

Komórka organizacyjna realizująca projektu

Wydział Infrastruktury – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Opis ogólny projektu

PGL LP sukcesywnie modernizuje budynki znajdujące się swoim zarządzie. Mimo to stan techniczny wielu z nich jest niezadowalający i generuje wysokie koszty utrzymania, a ze względu na zastosowanie rozwiązań o dużym zapotrzebowaniu energetycznym ma negatywny wpływ na środowisko. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Dyrektor Generalny LP, decyzją nr 535 z 4 listopada 2016 r., uruchomił projekt rozwojowy „Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)”.

W zmodernizowanych budynkach zmniejszyło się zapotrzebowanie na energię, obniżone zostały koszty ich utrzymania, a także poprawił się ich standard. Ważną częścią inwestycji był także montaż urządzeń wykorzystujących OZE (odnawialne źródła energii), takich jak kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę, dzięki którym wzrósł udział czystej energii.

Niebagatelne znaczenie miał zwłaszcza ekologiczny aspekt projektu. Wszystkie inwestycje wpisały się w ogólnoświatowy trend zeroemisyjności w budownictwie, czyli dążenia do projektowania i modernizowania obiektów w taki sposób, aby ich użytkowanie wymagało możliwie niskiego zapotrzebowania na energię. Przyczynia się to do przeciwdziałania zmianom klimatycznym poprzez obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w szczególności CO2. W dobie postępujących zmian klimatu na znaczeniu zyskują rozwiązania proekologiczne. W tym przypadku sprzyjające obniżaniu emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszaniu niskiej emisji, będącej przyczyną niebezpiecznego dla zdrowia zjawiska smogu.

Zasady ogólne realizacji projektu

Realizacja zadań projektowych była zaplanowana na lata 2017-2021. Udział w nim wzieły jednostki organizacyjne Lasów Państwowych z całej Polski. Zadania zostały zrealizowane w ramach projektu i objeły kompleksową termomodernizację budynków LP obiektów będących w zarządzie Lasów Państwowych. Podstawą wybranych działań termomodernizacyjnych w danym budynku zostały przygotowane audyty energetyczne dla tych budynków. Do projektu jednostki mogły się zgłaszać różnego rodzaju budynki (m.in. biurowe, mieszkalne, ośrodki szkoleniowe, obiekty edukacyjne, socjalne, techniczne) oraz jak również lokalne źródła ciepła i sieci ciepłownicze.

W realizację projektu było zaangażowanych 79 jednostek LP realizujących zadania inwestycyjne tj. DGLP i wszystkie rdLP, CKPŚ, CILP, ZILP, i ORWLP w Bedoniu.

Wśród najważniejszych działań w projekcie znalazły się m.in.:

  • ocieplenie obiektów oraz podniesienie szczelności powietrznej budynków,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną,
  • modernizacja/wymiana systemów grzewczych i ciepłej wody użytkowej,
  • modernizacja/wymiana  źródeł ciepła oraz systemu dystrybucji energii cieplnej w obiektach,
  • modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie rekuperacji z odzyskiem ciepła,
  • zastosowanie instalacji do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (w zakresie zgodnym ze wskazaniami audytu energetycznego),
  • zastosowanie energooszczednych źródeł światła lub opraw oświetleniowych, systemów automatycznego sterowania wydajnością i parametrami oświetlenia, optymalizacji czasu załączania oświetlenia oraz wprowadzenie sekcji oświetleniowych w zależności od przeznaczenia oświetlanych stref i pomieszczeń (jedynie w budynkach biurowych),
  • wprowadzenie systemów kontroli wykorzystania oraz zarządzania energią w budynkach.

W każdym z budynków zostało zmniejszone zużycie energii o minimum o 25%.

W projekcie Lasy Państwowe stawia również na wysokie standardy techniczne, które na mocy regulacji prawnych zaczeły obowiązywać dopiero w 2021 r. dla wszystkich działań związanych z ociepleniem przegród oraz wymianą drzwi i okien w modernizowanych budynkach.

Projekt był finansowany ze środków własnych Lasów Państwowych, z wykorzystaniem funduszu leśnego na pokrycie kosztów materiałów i robót budowlanych związanych z modernizacją energetyczną budynków.

W ramach projektu udało się zmodernizować 135 budynków oraz 181 instalacji odnawialnych źródeł energii.

Mapa 1. Jednostki LP realizujące projekt w 2017, 2018 i 2019 r.

 

KONTAKT

Maja Rzymska, DGLP - 22 589 81 37