Wybierz projekt rozwojowy Wybierz projekt rozwojowy

Rozwój łączności w LP - modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej

Celem projektu jest modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej.

Komórka organizacyjna nadzorująca realizację projektu

Wydział Ochrony Lasu - DGLP

Kierownik projektu

Jan Kaczmarowski

Opis ogólny projektu

     Na podstawie analizy dotychczasowego wykorzystywania łączności radiotelefonicznej w Lasach Państwowych wyraźnie widoczna jest potrzeba przebudowy tej sieci pozwalającej na wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych. Obecnie wykorzystywany sprzęt jest przestarzały. Spośród radiotelefonów pracujących w sieci Lasów Państwowych aż 80% zakupionych zostało przed rokiem 2005 i serwisowanie tych urządzeń jest coraz bardziej kosztowne. Dotychczas stosowany sprzęt pracujący w paśmie analogowym LowBand (48 – 49 MHz) jest praktycznie niedostępny, gdyż dla tego pasma brak jest sprzętu posiadającego certyfikat CE (zgodność urządzenia z dokumentem normatywnym). Za koniecznością modernizacji sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej dodatkowo przemawia fakt, iż jest ona jednym z podstawowych elementów funkcjonującego w Lasach Państwowych systemu ochrony przeciwpożarowej, w tym szczególnie w zakresie koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych w czasie akcji na terenach leśnych. Jest ona najsłabszym ogniwem tego systemu. Sprawnie działający system łączności ułatwi współdziałanie służby leśnej z jednostkami ochrony przeciwpożarowej podczas działań ratowniczo-gaśniczych na obszarach leśnych. Brak takiego współdziałania został potwierdzony w analizach dużych pożarów lasu oraz podczas ćwiczeń jednostek ochrony przeciwpożarowej z udziałem Lasów Państwowych. Aktualnie jest odpowiedni moment do podjęcia działań związanych z modernizacją sieci rrl w Lasach Państwowych, ponieważ dnia 31.X.2018 wygasa pozwolenie radiowe PRL/A/A/9311/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. wydane przez UKE na użytkowane częstotliwości dla Lasów Państwowych.

Zasady ogólne realizacji projektu

         Projekt modernizacji sieci łączności będzie realizowany etapowo, początkowo dla 3 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Szczecinie i Łodzi; dla których wybudowany zostanie modelowy fragment ogólnokrajowej sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej na potrzeby leśnictwa i otoczenia.

     Zespół projektowy:

           - Rafał Majcher – pracownik Wydziału Informatyki DGLP

           - Marcin Jutkiewicz – pracownik Wydziału Informatyki DGLP

           - Jacek Cichocki – kierownik Zespołu ds. Obronności i Ochrony Mienia w RDLP Toruń

 

Kontakt:

                - Osoba kontaktowa:  Jan Kaczmarowski

                - tel.:  (22) 58 98 239;  (+48) 666 096 801

                - e-mail:  jan.kaczmarowski@lasy.gov.pl