Wybierz projekt rozwojowy Wybierz projekt rozwojowy

Polskie Domy Drewniane

Projekt ma na celu wprowadzenie do powszechnego stosowania zasad zrównoważonej gospodarki środowiskowej.

Nazwa projektu   

      Polskie Domy Drewniane - Mieszkaj w zgodzie z Naturą

    Komórka organizacyjna nadzorująca realizację projektu

Wydział Infrastruktury

Kierownik projektu

Piotr Młynarczyk

Opis ogólny projektu

Projekt Polskie Domy Drewniane jest działaniem rozwojowym PGL LP mającym na celu wprowadzenie do powszechnego stosowania zasad zrównoważonej gospodarki środowiskowej poprzez:

  • poprawę bilansu węglowego (magazynowanie CO2 w budynkach z drewna oraz tym samym ograniczenie emisji CO2 powstającego przy produkcji materiałów budowlanych używanych do technologii murowanej – cement, styropian itp.) - budowę budynków energooszczędnych z drewna na potrzeby własne;
  • poprawę bilansu energetycznego – mniejsze zużycie energii pierwotnej niezbędnej do utrzymania budynków;
  • do propagowanie efektywnego wykorzystanie surowca drzewnego jako materiału budowlanego;
  • gromadzenie i udostępnianie bazy wiedzy oraz dobrych praktyk związanych z budownictwem z drewna na potrzeby własne oraz sektora publicznego.

Projekt wpisuje się w realizację krajowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju opracowanej w Ministerstwie Rozwoju, w flagowy projekt Ekobudownictwo - stymulowanie przygotowania i wdrażania wybranych produktów budownictwa ekologicznego (w tym z surowców naturalnych) z uwzględnieniem wymogów efektywności energetycznej nowoczesnych materiałów budowlanych - SOR – wersja z 20.12.2016 r.

Cele projektu:

  1. Ograniczanie emisji CO2 poprzez szersze wykorzystanie drewna jako najbardziej pro-środowiskowego surowca budowlanego.
  2. Opracowanie i wdrożenie standardów technicznych dla energooszczędnego budownictwa z drewna stosowanego w PGL LP.
  3. Ochrona dziedzictwa architektonicznego oraz zanikających profesji związanych z obróbką drewna poprzez wspieranie szkolnictwa zawodowego.
  4. Aktywne wspieranie innowacyjnych rozwiązań związanych z wykorzystaniem drewna w budownictwie energooszczędnym.
  5. Zwiększenie ilości inwestycji energooszczędnych wykorzystujących drewno jako główny materiał budowlany.
  6. Obniżenie zużycia energii w PGL LP.

 

Kontakt:

                - Piotr Młynarczyk

                - piotr.mlynarczyk@lasy.gov.pl