Wybierz projekt rozwojowy Wybierz projekt rozwojowy

Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe

Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie trwałości populacji żubra oraz perspektyw jej rozwoju.

 

Komórka organizacyjna nadzorująca realizację projektu

Wydział Ochrony Przyrody DGLP

Kierownik projektu

 Małgorzata Czyżewska

Opis ogólny projektu

Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie trwałości populacji żubra oraz perspektyw jej rozwoju poprzez realizację następujących celów:

W celu ograniczenia szkód w gospodarce leśnej i rolnej, żubry będą dokarmiane zimą oraz m.in. sianem z prywatnych łąk. Wytworzona drobna infrastruktura oraz zakupiony sprzęt niezbędny do realizowania zadań, posłuży do działań ochronnych w dłuższej perspektywie.

Rozprzestrzenienie zwiększy bezpieczeństwo krajowej populacji poprzez zmniejszenie zagęszczenia w istniejących lokalizacjach oraz powstanie nowych subpopulacji.

W celu zwiększenia świadomości lokalnej społeczności o żubrze będą realizowane specjalne warsztaty przekazujące wiedzę o gatunku i jego potrzebach. Ważnym celem jest zwiększenie akceptacji bytowania żubra w sąsiedztwie.

Ważną częścią tego zadania będzie eksport żubrów do sprawdzonych hodowli w Europie.

 

Zasady ogólne realizacji projektu

Projekt będzie realizowany przez jednostki Lasów Państwowych w partnerstwie z Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Białowieskim Parkiem Narodowym.

 

Kontakt:

                - Osoba kontaktowa:  Małgorzata Czyżewska

                - tel.:  (22) 58 98 292

                - e-mail:  m.czyzewska@lasy.gov.pl