Lista aktualności Lista aktualności

Zielony parasol nad pszczołami po raz czwarty

O wielu zagadnieniach związanych z ochroną pszczół mówili naukowcy i praktycy podczas IV Konferencji Pszczelarzy, Ekologów i Leśników „Zielony Parasol”, która odbyła się w dniach 17-18 grudnia 2021 roku w trybie wideokonferencji. Wystąpienia prelegentów dostępne są na platformie YouTube.

Dzień 1: Zobacz nagranie

Dzień 2: Zobacz nagranie

Zaplecza technicznego użyczyła Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu a przewodniczył dr Jerzy Kuck, pracownik tej uczelni.  

Konferencję otworzył Tadeusz Dylon, Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego. Jako pierwszy z prelegentów wystąpił prof. dr hab. Zbigniew Kołtowski z Instytutu Ogrodnictwa, Katedry Pszczelnictwa w Puławach z tematem „Fitoremediacja – drzewa i krzewy miododajne to nie tylko pożytek dla pszczół”. Zaprezentował ciekawe dane, doskonale obrazujące tezę postawioną w tytule wystąpienia.

Z kolei prof. dr hab. Małgorzata Dżugan z Katedry Chemii i Toksykologii Żywności Uniwersytetu Rzeszowskiego w wykładzie zatytułowanym „Nowe narzędzia analityczne do oceny jakości miodu” zaprezentowała kilkanaście metod dedykowanych do poznania właściwości fizykochemicznych miodu. Część z zaprezentowanych metod ma charakter pionierski.

Wielowątkowy wykład „Apiterapia jako profilaktyka zdrowotna” przedstawił dr n. med. Arkadiusz Kapliński z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Znakomity ginekolog, prowadzący od lat specjalistyczną praktykę lekarską, zaprezentował wyniki swych długoletnich badań.

W drugim dniu konferencji prof. dr hab. Zbigniew Kołtowski zaprezentował temat „Rzepak i pszczoły miodne (nektar, pyłek, wykorzystanie pożytku, zapylanie i jakość plonu”.

Z kolei dr Edward Marszałek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, w wystąpieniu „Podkarpackie lasy dla pszczół”, omawiał przykłady współpracy leśników ze środowiskami pszczelarzy, promocji pszczelarstwa i bartnictwa, kontynuacji projektu „Pszczoły wracają do lasu”, jak również dobre praktyki z zakresu edukacji przyrodniczej, związanej z szeroko rozumianym zagadnieniem ochrony owadów zapylających.

Prezentacja dra Jerzego Kucka na temat „Logistyki w pszczelarstwie” była ostatnim wystąpieniem.

Prezentacji wysłuchało w trybie online około 200 uczestników. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Polska Ekologia, zaś jednym z partnerów Regionalna Dyrekcja Lasów państwowych w Krośnie.

 

                Edward Marszałek

      rzecznik prasowy RDLP w Krośnie