Lista aktualności Lista aktualności

Zalesiamy w ramach Leśnych Gospodarstw Węglowych – współpraca Nadleśnictwa Lubin z Firmą Velvet CARE

Nadleśnictwo Lubin przy wsparciu firmy Velvet CARE sp. z o.o., na początku roku 2021, zakupiło w miejscowości Dąbrowa koło Polkowic, grunt przeznaczony pod zalesienie, na którym posadzono rodzime gatunki drzew leśnych. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane dzięki środkom przekazanym przez firmę Velvet Care na zakup Jednostek Dwutlenku Węgla, podczas ubiegłorocznej aukcji tych jednostek, w ramach projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych (LGW).

Nadleśnictwo Lubin przy wsparciu firmy Velvet CARE sp. z o.o., na początku roku 2021, zakupiło
w miejscowości Dąbrowa koło Polkowic, grunt przeznaczony pod zalesienie, na którym posadzono rodzime gatunki drzew leśnych. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane dzięki środkom przekazanym przez firmę Velvet Care na zakup Jednostek Dwutlenku Węgla, podczas ubiegłorocznej aukcji tych jednostek, w ramach projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych (LGW).

Wysiłkiem Nadleśnictwa Lubin oraz przy wsparciu finansowym Velvet CARE został zakupiony grunt do zalesień, na którym posadzonych zostało 6200 drzew leśnych. Wskutek tych działań powierzchnia lasów Nadleśnictwa powiększyła się o blisko jeden hektar, a w przyszłości dodatkowe pochłanianie CO2 na tym terenie, będzie wynosiło średnio ponad cztery tony rocznie.

Przypomnijmy, że CO2 jest to gaz cieplarniany, pochłaniany dzięki m.in. dodatkowym działaniom stosowanym w projekcie Leśnych Gospodarstw Węglowych. Tymi działaniami są np. nasadzenia drzew leśnych, pod okapami już istniejących lasów, czy też na terenach nowo zalesianych.

Warto wspomnieć, że podczas szczytu klimatycznego, organizowanego przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki – Joe Bidena, mieliśmy okazję o nich usłyszeć podczas przemówienia Prezydenta Polski: „…program Leśnych Gospodarstw Węglowych. To system wykorzystania zasobów leśnych do wzmożonego pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery oraz jego kumulowania w ramach ekosystemu leśnego oraz produktach z drewna. Koncepcja Leśnych Gospodarstw Węglowych zasługuje na usankcjonowanie w ramach międzynarodowego porządku prawnego…”, powiedział Pan Prezydent.

Dodatkowym przedsięwzięciem podczas sadzenia, było zorganizowanie zajęć edukacyjnych z sadzenia drzew dla dzieci z pobliskiego domu dziecka.

Kilka słów o projekcie LGW

Projekt realizowany jest przez dwadzieścia trzy nadleśnictwa z terenu całej Polski. Przewiduje on dodatkową absorpcję CO2 w ilości ok. jednego miliona ton dwutlenku węgla w okresie 30 lat.

Leśne Gospodarstwa Węglowe to odpowiedź na postępujące negatywne zmiany klimatu. Głównym czynnikiem niekorzystnie wpływającym na klimat jest nadmierna emisja dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych np. podtlenku azotu (N2O), freonu, czy metanu. W Porozumieniu Paryskim z 2015 r. wskazano lasy jak naturalny pochłaniacz gazów cieplarnianych. Ekosystemy leśne są najdoskonalszym organizmem na Ziemi, pochłaniającym ten niebezpieczny dla zmian klimatu gaz cieplarniany. Dzięki swojej złożonej strukturze – obecności bogatej w węgiel próchnicy i ścioły leśnej, runu leśnemu, podszytowi i podrostowi, a także często występującemu na bogatszych siedliskach tzw. II piętru i piętru górnemu drzewostanów - absorpcja dwutlenku węgla, dzięki procesowi fotosyntezy, odbywa się na wielu płaszczyznach złożonego organizmu.