Lista aktualności Lista aktualności

Wyniki aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW) 2023

Sprzedaż aukcyjna JDW została przeprowadzona w dniach 11-14.04.2023 r. na platformie aukcyjnej www.e-klimat.lasy.gov.pl

Każda JDW odpowiada jednej tonie CO2 dodatkowo pochłoniętego w wyniku prowadzonych w ramach projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe działań.

Udział w sprzedaży wzięły następujące podmioty: TAURON Sprzedaż sp. z o.o. (10 778 JDW), TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. (2 463 JDW), oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (1 040 JDW).

Przychody z aukcji zostaną przeznaczone na wskazane przez poszczególnych nabywców cele – od programów ochrony zagrożonych gatunków przez budowę leśnej infrastruktury turystycznej po wykup gruntów do zalesienia.