Lista aktualności Lista aktualności

Współpraca Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych ze Szkołą Policji w Słupsku

Wiedza i praktyka to bezcenne podstawy, na których należy budować swoje działania, aby były skuteczne.

Warto wzbogacać się o te fundamentalne elementy, wymieniając doświadczenia z innymi podmiotami, którym przyświecają podobne cele. Właśnie takiej wymianie służyło spotkanie Mariusza Woźniaka i Waldemara Lesnera z CSSLP z insp. Jackiem Gilem, Komendantem Szkoły Policji w Słupsku.

Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu koło Tucholi jako zakład krajowy LP zostało powołane, by pełnić funkcje szkoleniowe, a także treningowe głównie dla pracowników Lasów Państwowych. Bardzo ważne jest przygotowanie nie tylko odpowiedniej infrastruktury, ale również spójnego sytemu szkoleń złożonego z poszczególnych modułów, które można, w zależności od potrzeb i oczekiwań osób szkolonych, dowolnie łączyć i wzbogacać. Stąd wymiana wiedzy i praktycznych rozwiązań szkoleniowych z kadrą Szkoły Policji w Słupsku. Powyższa współpraca jest jednym z wielu przykładów budowania własnego potencjału szkoleniowego CSSLP.

Podczas spotkania zostały poruszone m.in. tematy dotyczące zajęć strzeleckich z wykorzystaniem różnych typów broni oraz metodologii określania zapotrzebowania na poszczególne kursy strzeleckie. Istotną częścią rozmów były zagadnienia dotyczące warunków, które muszą spełniać otwarte i zamknięte obiekty strzeleckie.

Warto dodać, że dzięki rozmowom przeprowadzonym pomiędzy Dyrektorem Generalnym Dyrektorem Lasów Państwowych i Komendantem Głównym Policji powstała możliwość bliższej współpracy szkoleniowej. Leśnicy mogą poznać dokładnie system szkolenia strzeleckiego policjantów oraz instruktorów strzelań policyjnych, którzy kształcą się i doskonalą w słupskiej Szkole Policji. Z kolei policjanci będą korzystać z wiedzy na temat interwencji, jakie podejmują na terenach leśnych strażnicy leśni w stosunku do złodziei drewna, kłusowników i osób korzystających z lasu w sposób bezprawny.

Na koniec należy podkreślić, że to nie pierwsze spotkanie przedstawicieli Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych z funkcjonariuszami Policji. Od początku powstania samej idei utworzenia tak specjalistycznej jednostki Lasów Państwowych, niezbędna była i jest ścisła współpraca z wieloma formacjami i grupami, w tym paramilitarnymi.

Im większa wymiana wiedzy i doświadczenia, tym większa inspiracja dla działań spełniających najlepsze standardy. I o to nam chodzi!