Lista aktualności Lista aktualności

termomodernizacja Szkółki Wilcza w Nadleśnictwie Bardo Śląskie

W dniu 16.06.2018 r. odbyło się otwarcie odnowionej siedziby Szkółki Wilcza w związku z zakończeniem projektu „Termomodernizacja budynku socjalno – biurowego Szkółki Leśnej Wilcza” oraz Wiaty edukacyjnej wraz z Ścieżką przyrodniczą „DLA LASU, DLA LUDZI”.

Uroczystość połączona była z obchodami Dnia Leśnika w Nadleśnictwie Bardo Śląskie.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

godz. 15.00 

 • Otwarcie odnowionej siedziby Szkółki Wilcza w związku z ukończeniem projektu „Temomodernizacja budynku socjalno – biurowego Szkółki Leśnej  Wilcza”,
 • Spacer ścieżką edukacyjną do wiaty edukacyjnej – ok. 1 km.

godz. 16.00 

 • Polowa Msza Święta

godz. 17.00 

 • Otwarcie wiaty edukacyjnej „Dla Lasu, Dla Ludzi” – inwestycja wspólna wraz ze: Starostwem Powiatowym w Ząbkowicach Śl., Starostwem Powiatowym w Kłodzku, Urzędem Gminy Kłodzko, Urzędem Miasta i Gminy w Bardzie oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Wałbrzychu,
 • Praca w podgrupach  

godz. 18.00 

 • Zabawa taneczna na świeżym powietrzu

 

Na wstępie Nadleśniczy Nadleśnictwa Bardo Śląskie Antoni Bańdura serdecznie przywitał przybyłych gości, którzy zaszczycili naszą uroczystość, szczególnie:

 • Zastępcę Dyrektora RDLP we Wrocławiu ds. Rozwoju Pana Pawła Górskiego,
 • Starostę Starostwa Ząbkowickiego Pana Romana Festera wraz z małżonką,
 • Burmistrza Miasta i Gminy Bardo Pana Krzysztofa Żegańskiego,
 • Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardo Panią Wiolettę Piojda,
 • Proboszcza Parafii w Bardo Ojca Mirosława Grakowicza,
 • Przedstawiciela wykonawcy inwestycji Pana Krzysztofa Szot z osobą towarzyszącą,
 • oraz pracowników Nadleśnictwa wraz z rodzinami.

Pan Paweł Górski Zastępca Dyrektora RDLP we Wrocławiu przedstawił przybyłym gościom informacje na temat Inwestycji realizowanych w ramach Projektów Rozwojowych Lasów Państwowych z omówieniem Projektu rozwojowego „Termomodernizacja budynków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących w zarządzie PGL LP poprzez:

 •  zmniejszenie zużycia energii w budynkach,
 •  zastosowanie rozwiązań energooszczędnych,
 •  racjonalizację zużycia zasobów surowców energetycznych,
 •  zwiększenie ilości energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym.

Dzięki zabiegom termomodernizacyjnym nastąpi poprawa standardu budynków oraz zmniejszą się koszty ich użytkowania.

Promowane są nowoczesne rozwiązania, przyjazne środowisku oraz gwarantujące energooszczędność, a w przypadku odnawialnych źródeł energii – produkcję „zielonej" energii.

 

Zakres projektu, w którym bierze udział Nadleśnictwo Bardo Śląskie:

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)"

Nazwa zadania: "Termomodernizacja budynku administracyjno – socjalnego Szkółki Leśnej Wilcza wraz z modernizacją systemu grzewczego c.o. i cwu"

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu w Nadleśnictwie (netto): 442 777,64 zł.

Kwota dofinansowania z funduszu leśnego: 239 703,46 zł.

 

Nasz projekt realizowany w latach 2017-2018 obejmował szereg prac budowlanych takich jak:

 • docieplenie ścian i stropów,
 • wymianę stolarki okiennej,
 • wymianę instalacji wszystkich mediów,
 • montaż ogrzewania podłogowego wraz z pompą cieplną,
 • przystosowanie obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych (montaż platformy – windy),
 • montaż paneli fotowoltaicznych.

 

Po uroczystym otwarciu i poświęceniu obiektu budynku socjalno-biurowego Nadleśniczy przedstawił inwestycje związane z budową studni głębinowej oraz modernizacji zbiornika wodnego na potrzeby szkółki, które zostały zrealizowane w latach 2016-2017. Koszty, jakie nadleśnictwo poniosło na w/w projekty to odpowiednio 47 317,00 zł i 80 093,89 zł.

Następnie w miłym klimacie wszyscy goście przespacerowali się Ścieżką edukacyjną przedstawiającą tematykę leśną, która została wykonana w celu urozmaicenia lekcji przyrodniczych dzieci z powiatu ząbkowickiego oraz kłodzkiego realizowanych na terenie szkółki.  Budowa ścieżki wraz z odpowiednią infrastrukturą techniczną została zrealizowana w latach 2016-2017 z kosztów nadleśnictwa (51 420,00 zł netto) w ramach programu edukacji społeczeństwa.

Jednym z punktów w ramach ścieżki jest miejsce posadzenia „Cisów Papieskich”, wyrosłych z nasion pobłogosławionych przez Papieża Benedykta XVI w trakcie pielgrzymki do Polski.

Pięknym a zarazem doniosłym momentem Naszych uroczystości była Polowa Msza Święta, którą odprawił w intencji leśników i ich rodzin, emerytów oraz zmarłych pracowników Nadleśnictwa Bardo Śląskie Proboszcz Parafii Bardo Ojciec Mirosław Grakowicz.

Po uroczystościach eucharystii odbyło się otwarcie obiektu „Wiaty Edukacyjnej” zrealizowanej w ramach projektu „DLA LASU, DLA LUDZI”. Jest to Inwestycja wspólna wykonana przy mocnym wsparciu ze strony: Starosty Powiatu w Ząbkowicach Śl., Starosty Powiatu w Kłodzku, Urzędu Gminy Kłodzko, Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Wałbrzychu. Wartość zadania netto wyniosło 163 381,43 zł.

Przy okazji otwarcia obiektu wiaty Nadleśniczy Antoni Bańdura serdecznie podziękował za czynny wkład w te i inne wspólne inwestycje związane z szerzeniem w społeczeństwie edukacji przyrodniczej przedstawicielom wszystkich starostw i gminy Bardo. Dziękując za współpracę i za przybycie nadleśniczy zaprosił wszystkich uczestników na poczęstunek i do uczestnictwa w zabawie tanecznej na świeżym powietrzu.