Lista aktualności Lista aktualności

Szybkie tempo prac nad ustawą o elektromobilności

Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o elektromobilności, który ma wymusić przyspieszoną elektryfikację transportu w Polsce, projekt trafi teraz do Senatu.

Głównym celem ustawy jest rozwiązanie problemu braku infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce. Zgodnie z projektem, ma powstać system regulacyjny pozwalający na budowę publicznej infrastruktury ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym (400 tzw. szybkich ładowarek o mocy ok. 50 kW i 6 000 tzw. wolnych ładowarek), a także tankowania pojazdów gazem CNG i LNG. Dzięki tym działaniom w Polsce mają się upowszechnić pojazdy nisko- i zeroemisyjne. Skutkiem długotrwałym będzie zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza.

Ponadto projekt przewiduje m.in.: możliwość poruszania się pojazdów o napędzie elektrycznym po buspasach, wprowadzenie wyższej stawki odpisów amortyzacyjnych dla pojazdów o napędzie elektrycznym, zwolnienie z podatku akcyzowego w przypadku pojazdów elektrycznych. W dokumencie znalazł się też pomysł wprowadzenia obligatoryjnego udziału pojazdów o napędzie elektrycznym we flocie części organów administracji centralnej oraz wybranych jednostek samorządu terytorialnego.

Szybkie tempo prac nad ustawą wymusiły też kary grożące Polsce w razie dalszego opóźnienia w implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Przepisy powinny zostać wdrożone do dnia 01 lutego 2018 r.