Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie z nadleśnictwami realizującymi projekt Leśne Gospodarstwa Węglowe

W dniach 21-22 marca br. na terenie Leśnego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Nagórzycach odbyło się spotkanie robocze z jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w projekcie LGW.

Celem spotkania było przedstawienie zaawansowania realizacji projektu oraz planu do zrealizowania w bieżącym roku i omówienie zagadnień realizacji projektu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych. Rolę prelegentów pełnili pracownicy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

W drugim dniu szkolenia (22 marca) uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu Pana Marcina Głąbka – reprezentanta firmy Budimex SA, która na poprzednim spotkaniu (wrzesień 2017 r.) podpisała list intencyjny dot. zakupu jednostek dwutlenku węgla. Referat poświęcony był wymaganiom ekologicznym, jakie stawia sobie, oraz swoim wykonawcom, firma Budimex SA podczas realizacji inwestycji budowlanych.