Lista aktualności Lista aktualności

Samochody elektryczne w lasach

Lasy Państwowe ogłosiły przetarg nieograniczony na dostarczenie samochodów elektrycznych. W ramach pilotażowego programu planowany jest zakup 16 aut. Obecnie to największy przetarg na flotę samochodów elektrycznych dla firmy państwowej.

Zamówienie wynika z realizowanego przez Lasy Państwowe projektu „Las energii” zorientowanego na rozwój elektromobilności i upowszechnianie odnawialnych źródeł energii. W założeniach projektu PGL LP  stawia na bezpieczeństwo energetyczne i ochronę środowiska poprzez zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń. Lasy wspierają  także rozwój sieci publicznych punktów ładowania samochodów elektrycznych poprzez udostępnianie gruntów dla potencjalnych inwestorów pod budowę stacji.

„Las energii” jest projektem wpisującym się w przepisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jednym z najważniejszych postanowień nowej ustawy jest zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych na polskich drogach i rozbudowa związanej z nimi infrastruktury. Od 2020 r. udział pojazdów elektrycznych we flocie administracji państwowej ma wynosić 10 proc., a trzy lata później powinien wzrosnąć do 20 proc. – Dbanie o środowisko i zachowanie zasobów przyrodniczych jest dla Lasów Państwowych priorytetem. Oprócz oczywistej „zeroemisyjności” dla leśników ważne są także inne walory „elektryków”, jak np. fakt, że nie wytwarzają one hałasu, a bateria może być wtórnie wykorzystana jako magazyn energii – mówi Jerzy Fijas, menedżer projektu.

Firma planuje działania edukacyjne wewnątrz organizacji, a także szeroką kampanię upowszechniającą racjonalne zarządzanie energią i elektromobilność w Polsce.

Przedmiotem postępowania jest dostarczenie 15 aut osobowych i 1 towarowego w pełni elektrycznego. Specyfikacja warunków zamówienia zawiera przeprowadzenie szkoleń dla kierowców z technik jazdy samochodami elektrycznymi oraz branding samochodów wg dostarczonego przez LP wzoru. Zapraszamy do składania ofert do 8 czerwca br.

Ogłoszenie o zamówieniu: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:189373-2018:TEXT:PL:HTML

 

Więcej informacji:

Jerzy Fijas

Manager Projektu Energetycznego

tel. kom. +48 600 348 348

e-mail jerzy.fijas@gdansk.lasy.gov.pl