Lista aktualności Lista aktualności

Nowa publikacja

"Ochrona owadów zapylających w ekosystemach leśnych" Monografia pod redakcją naukową Krystyny Czekońskiej i Kazimierza Szabli

Monografia "Ochrona owadów zapylających w ekosystemach leśnych" powstała jako podsumowanie projektu rozwojowego Lasów Państwowych (LP) „Pszczoły wracają do lasu”, mającego na celu opracowanie zasad i metod ochrony tej ważnej grupy owadów.