Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Państwowe na Global e-Mobility Forum

21 listopada na Stadionie Narodowym odbyło się Global e-Mobility Forum. To pierwsze w Polsce wydarzenie o tak wysokiej randze dedykowane elektromobilności.

Forum zainaugurował Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. W konferencji, która została zapowiedziana w trakcie ubiegłorocznego Szczytu Klimatycznego w Katowicach COP24, wzięli udział sygnatariusze deklaracji „Driving Change Together — Katowice Partnership for Electromobility”, czyli przedstawiciele 44 państw, w sumie ponad 500 przedstawicieli administracji, ekspertów i praktyków rynku elektromobilności.
Organizatorem wydarzenia była polska Prezydencja 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu oraz Ministerstwo Klimatu, we współpracy z PSPA.

Lasy Państwowe wzięły udział w Forum, prezentując projekt „Las energii” i dobre praktyki z zakresu ochrony klimatu. Duże zainteresowanie odwiedzających wzbudzała obecność Lasów Państwowych na Forum. Na stoisku zostały zaprezentowane materiały informacyjne projektu „Las Energii”,  ukazujące zaangażowanie LP w elektromobilność i inne pola działalności społecznie odpowiedzialnej. Było to miejsce ciekawych rozmów branżowych i wymiany doświadczeń, a także dzielenia się praktyką LP z tego zakresu. Ciekawym uzupełnieniem stoiska była strefa ekspozycyjna na promenadzie stadionu, gdzie obok elektrycznego samochodu LP, stanął, testowany przez LP, elektryczny samochód terenowy „Sokół” oraz osobiste pojazdy taktyczne „Ryś”.

W ramach Forum odbyły się sesje warsztatowe i spotkania grup roboczych, poświęcone wymianie dobrych praktyk, które skutecznie sprzyjały rozwojowi elektromobilności na światowych rynkach. W jednej z takich grup „The most effective strategies for development of e-Mobility” wziął przedstawiciel Lasów Państwowych – prezentację nt. elektromobilności w Lasach Państwowych wygłosiła Olga Buczyńska z Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.
Podczas wydarzenia premierę miał także najnowszy raport podsumowujący projekt pilotażowy testowania samochodów elektrycznych we flocie LP pt. „Elektromobilność w praktyce Lasów Państwowych”. Opracowanie zostało przekazane Michałowi Kurtyce, Ministrowi Klimatu.

Uczestnicy Forum zgodnie podkreślali wagę zrównoważonego transportu w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

W Polsce chcemy żyć w czystych, zdrowych miastach, a elektromobilność jest skutecznym narzędziem do poprawy jakości naszego życia. Cieszę się, że nasi partnerzy z całego świata przyjechali do Warszawy, by wspólnie dyskutować, jak wspierać i budować system ekologicznego transportu – mówił Minister Klimatu, Prezydent COP24 Michał Kurtyka.

Sektor transportu odpowiada za znaczną ilość zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Emisje z tego sektora rosną szybciej niż z innych sektorów gospodarki. Driving Change Together to platforma do promocji elektromobilności, która jest podstawowym narzędziem dekarbonizacji sektora transportu. Dzisiaj, dzięki polskiemu rządowi, porozmawiamy, jak przyspieszyć te zmiany – powiedział Ovais Sarmad, Zastępca Sekretarza Wykonawczego UNFCCC.

Global e-Mobility Forum miało charakter wydarzenia wysokiego szczebla, z uczestnikami reprezentującymi rządy, regiony i miasta, organizacje międzynarodowe i firmy oddziałujące na kształt oraz tempo rozwoju globalnego rynku elektromobilności.

Film:

http://www.lasy.gov.pl/pl/wideo/telewizja-lasow-panstwowych/wideo/elektromobilnosc-na-narodowym