Lista aktualności Lista aktualności

Kolejne cietrzewie w naturze

W sierpniu, tegoroczne cietrzewie wyhodowane w Ośrodku Hodowli Cietrzewia Nadleśnictwa Spychowo trafiły do nadleśnictw Ruszów i Jedwabno.

Z blisko 100 odchowanych w tym roku cietrzewi, cztery rodzinne stada pojechały do Borów Dolnośląskich do Nadleśnictwa Ruszów, a dwa stada do Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (Nadleśnictwo Jedwabno).

Młode cietrzewie pojechały wraz z matkami, które będą ich jeszcze doglądać przez jakiś czas, po czym wrócą do ośrodka Nadleśnictwa Spychowo. W nowym miejscu cietrzewie muszą przejść okres adaptacji w specjalnych wolierach, po czym po upływie ok. 3 tygodni zostaną wypuszczone do środowiska naturalnego. Woliery są tak skonstruowane, aby młode miały stały kontakt z matką, ale jednocześnie się usamodzielniały. Wnętrze wypełnione jest naturalną roślinnością, stanowiącą jednocześnie element ich diety złożonej m.in. z wrzosów, borówek, młodych sosen i świerków.
Tuż przed wypuszczeniem, cietrzewie zostaną zaobrączkowane oraz zaopatrzone w nadajniki GPS, aby śledzić ich dalsze losy.

 

Cietrzew (Lyrurus tetrix) jest kurakiem, który ze względu na znaczny spadek liczebności w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat został uznany za gatunek zagrożony wyginięciem i wpisany do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt”. Obecnie w Polsce na wolności żyje zaledwie 400-500 osobników.

Więcej informacji na temat działalności Ośrodka Hodowli Cietrzewia Nadleśnictwa SpychowoNadleśnictwa Spychowo i Jedwabno prowadzą działania w ramach projektu rozwojowego Lasów Państwowych „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie LP” finansowanego z funduszu leśnego. W ramach tego projektu powstał Ośrodek Hodowli Cietrzewia w Nadleśnictwie Spychowo.

W ośrodku w Spychowie znajdują się woliery, w których leśnicy prowadzą hodowlę cietrzewi, przygotowują także młode osobniki do życia na wolności. W wybranych ostojach znajdują się woliery adaptacyjne. To w nich ptaki przystosowują się do warunków, w których przyjdzie im żyć po wypuszczeniu na wolność.