Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW)

Szanowni Państwo!

 

Z wielką przyjemnością zapraszam do udziału aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW) w ramach realizowanego przez Lasy Państwowe pilotażowego projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe (LGW).

 

Wielotorowa realizacja projektu pozwala na udział w nim wielu podmiotów, nie tylko tych prowadzonych gospodarkę leśną, ale również innych przedsiębiorców, angażujących się jako Nabywców JDW. Dzięki wspólnym działaniom Lasów Państwowych i Przedsiębiorstw różnych branż, zaangażowanych do tej pory w projekt LGW, skutecznie zrealizowano przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, edukacji oraz aktywnego udostępniania lasu. Działania te dotyczyły m.in. wykupienia gruntów pod zalesienia, odnowienia lasów na terenach poklęskowych, stworzenia infrastruktury turystycznej oraz zmodernizowania ścieżek edukacyjnych.

 

Mam nadzieję, że Nasza dotychczasowa oraz przyszła współpraca staną się dowodem, jak istotną kwestią jest wspólne działanie na rzecz środowiska i zaowocują pozytywnymi zmianami, których efekt zostanie doceniony również przez przyszłe pokolenia.

 

Sprzedaż przeprowadzona będzie na w dniach 18-22.09.2023 r. na dedykowanej platformie www.e-klimat.lasy.gov.pl. Rejestracja uczestników aukcji możliwa będzie od 13.09.2023 r. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza znajdującego się na stronie https://projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl/materialy-do-pobrania.  Cena 1 JDW wynosi 37 zł netto.

 

Wszystkie niezbędne informacje oraz materiały dot. rozpoczęcia oraz przebiegu sprzedaży znajdują się na ww. stronie internetowej.