Lista aktualności Lista aktualności

Aukcja Jednostek Dwutlenku Węgla

Szanowni Państwo! z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w czwartej aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla w ramach realizowanego przez Lasy Państwowe pilotażowego projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe (LGW).

Wielotorowa realizacja projektu pozwala na udział w nim wielu podmiotów, nie tylko tych prowadzących gospodarkę leśną, ale również innych przedsiębiorców, angażując ich jako nabywców Jednostek Dwutlenku Węgla. Dzięki wspólnym działaniom Lasów Państwowych i Przedsiębiorstw różnych branż, zaangażowanych do tej pory w projekt LGW, skutecznie zrealizowano przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, edukacji oraz aktywnego udostępniania lasu. Dodatkowe działanie dotyczyły m.in. wykupienia gruntów pod zalesienia, stworzenia infrastruktury turystycznej, zmodernizowania ścieżek edukacyjnych, wybudowania drewnianej wieży widokowej czy odnowienia zabytkowego słupa granicznego.

Realizacja przykładowych przedsięwzięć:

https://lubin.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/pozyskiwanie-gruntow-celem-powiekszenia-zasobow-lesnych

https://kliniska.szczecin.lasy.gov.pl/witamy/-/asset_publisher/Wo5w/content/nowa-atrakcja-turystyczna

https://klimat.lasy.gov.pl/pl/aktualnosci-2/191-modernizacja-zabytkowego-slupa-granicznego-w-miejscowosci-prostki-w-nadlesnictwie-elk

Mamy nadzieję, że Nasza dotychczasowa oraz przyszła współpraca staną się dowodem, jak istotną kwestią jest wspólne działanie w interesie naszej planety
i zaowocują pozytywnymi zmianami, których efekt zostanie również doceniony przez przyszłe pokolenia.

Rejestracja uczestników aukcji możliwa będzie od 12 kwietnia  r. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza znajdującego się na stronie https://projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl/materialy-do-pobrania  Niezbędne informacje dot. rozpoczęcia oraz przebiegu sprzedaży (formularz zgłoszeniowy, regulamin, treść umowy, lista proponowanych przedsięwzięć do realizacji) znajdują się na ww. stronie internetowej. Sprzedaż przeprowadzona będzie w dniach 19-23.04.2021 r. na dedykowanej platformie www.e-klimat.lasy.gov.pl. Cena 1 JDW = 18 zł netto.

 

 1. Ze strony www.klimat.lasy.gov.pl Kupujący pobiera:
 • formularz zgłoszeniowy,
 • regulamin sprzedaży w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl
 • umowę
 • instrukcję obsługi portalu
 1. Kupujący zapoznaje się z treścią ww. dokumentów, następnie składa wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptowany regulamin sprzedaży w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa). Dopuszcza się przesłanie przez Kupującego wyżej wskazanych dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera. W takim przypadku wcześniej należy przesłać skany dokumentów na adres e-mail: joanna.chrapowicka@lasy.gov.pl
 2. Na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego uprawiony pracownik dokonuje rejestracji przedsiębiorcy w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl
 3. Kupujący otrzymuje login, hasło startowe oraz link do logowania na adres e-mail, który został wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Kupujący loguje się do aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl za pomocą hasła startowego. Po pierwszym zalogowaniu system wymusi zmianę hasła użytkownika. Następnie należy ponownie zaakceptować regulamin sprzedaży w aplikacji e-klimat oraz potwierdzić zapoznanie się ze sposobem przetwarzania danych osobowych (szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi portalu).
 5. Kupujący bierze udział w sprzedaż aukcyjnej, która rozpoczyna się w dniu 19  kwietnia br.
  i kończy się 23 kwietnia br. o godz. 14:00.
 6. Po zakończeniu sprzedaży aukcyjnej Kupujący otrzyma wiadomość e-mail informująca o jej wynikach. Wyniki zostaną również umieszone na stronie www.klimat.lasy.gov.pl oraz www.projkety-rozwojowe.lasy.gov.pl.
 7. W terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail, zgodnie z regulaminem, kupujący wpłaca na konto Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wartość nabytych Jednostek Dwutlenku Węgla.
 8. Po zaksięgowaniu wpłaty, na podstawie danych w formularzu zgłoszeniowym, wystawiana jest faktura oraz przesyłana jest jednostronnie podpisane umowa.