Lista aktualności Lista aktualności

„Las energii” na szczycie klimatycznym COP24

Elektromobilność to jeden z przewodnich tematów polskiej prezydencji i wydarzeń podczas 24 Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP24 w Katowicach. W ramach szczytu klimatycznego propagowane są nowoczesne, innowacyjne przyjazne dla klimatu rozwiązania, wśród nich szczególny nacisk położony jest na elektromobilność.

Deklaracja Katowickie Partnerstwo dla Elektromobilności

Hasłem przewodnim drugiego dnia globalnego szczytu klimatycznego ONZ – COP24 była właśnie Elktromobilność.  Tego dnia premier Mateusz Morawiecki ogłosił partnerstwo „Driving Change Together – Katowice Partnership for Electromobility”. Do polsko-brytyjskiej inicjatywy przystąpiło ok. 40 państw z 5 kontynentów, jak również organizacje i sojusze grupujące łącznie ponad 1500 miast i regionów oraz 1200 firm. Inicjatywa ta zakłada też powołanie dedykowanego funduszu elektromobilności, ustanowionego we współpracy z Bankiem Światowym.

„Las energii” – dobra praktyka

W tym kontekście 4 grudnia to także ważny dzień dla Lasów Państwowych i projektu „Las energii”. W Polskim Pawilonie dyrektor generalny LP, Andrzej Konieczny, zaprezentował projekt rozwojowy i działania Lasów Państwowych. Przykład Lasów Państwowych prezentowany był w panelu „Kreatorzy elektromobilności w Polsce” wśród takich podmiotów i inicjatyw, mających realny wpływ na rozwój elektromobilności w Polsce, jak: Solaris, Triggo, Jedenślad, Drive2e, Rafako.

Lider Elektromobilności 2018

Drugiego dnia szczytu wręczono także po raz pierwszy nagrody Lidera Elektromobilności.  Nagrody zostały przyznane na podstawie badania zrealizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i PwC Polska. Wyróżnienia i nagrody z rąk minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz oraz ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego odebrało 19 firm. Lasy Państwowe zostały docenione za projekt „Las energii”, wyróżnienie odebrał dyrektor generalny, dziękując pracownikom zaangażowanym w projekt za determinację i zaangażowanie.

Ekspozycja

Ważna częścią Pawilonu Polskiego podczas COP24 była część wystawiennicza podzielona na trzy strefy: Technologia – człowiek - przyroda – odpowiadające tematom przewodnim polskiej prezydencji. Lasy Państwowe zadbały o to, aby strefa Technologie odzwierciedla nowoczesne, przyjazne klimatowi technologie, z naciskiem na elektromobilność – pięć aplikacji na dotykowych ekranach traktuje temat elektromobilności w Polsce całościowo od ustawodawstwa i unikalnych polskich rozwiązań poprzez prezentację projektów, konkretnych przedsięwzięć i ambasadorów elektromobilności.

Samochody elektryczne w Katowicach

Na ulicach Katowic podczas COP24 można było zauważyć elektryczne samochody Lasów Państwowych. W czasie trwania szczytu 4 samochody przejechały blisko 3 tys. km przy zerowej emisji!