Lista aktualności Lista aktualności

Z RYBOŁOWEM NA EXPOPOWER

W dniach 7-9 maja 2019 roku podczas Międzynarodowych Targów Energetyki w Poznaniu – EXPOPOWER promowany był projekt rozwojowy Lasów Państwowych „Ochrona rybołowa Pandion Haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”.

Leśnicy z terenu RDLP w Pile zapoznawali uczestników targów z głównymi założeniami działań, współpracą dotyczącą konkretnych zadań oraz samego rybołowa jako wyjątkowego gatunku podlegającego ochronie prawnej.

Obecność na targach była spowodowana tym, że 13 marca 2019 roku w Poznaniu Lasy Państwowe oraz ENEA Operator podpisały porozumienie ws. wspólnych działań na rzecz ochrony tych zagrożonych w Polsce wyginięciem ptaków, w ramach których energetycy zamontują na słupach wysokiego napięcia ponad 20 platform pod gniazda dla rybołowów.

Na EXPOPOWER natomiast, podpisane zostało porozumienie w sprawie „Enea EkoProjekty”. Projekty te będą realizowane wspólnie z Lasami Państwowymi, które prowadząc gospodarkę leśną, dbają o stan zarządzanych terenów, w tym o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych. „Enea EkoProjekty” to dziewięć prośrodowiskowych wydarzeń adresowanych do lokalnych społeczności z terenu działania Grupy Enea.