Lista aktualności Lista aktualności

Wyłoniono jednostkę audytorską projektu LGW

Dnia 15 grudnia br. odbyło się uroczyste podpisanie umowy z Fundacją #13 Centrum Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju na usługi audytorskie oraz promocyjne projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe.

Wyłonienie jednostki audytorskiej jest jednym z wymogów zawartym w Zarządzeniu nr 2 Dyrektora Generalnego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji w formie wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych projektu rozwojowego o charakterze pilotażowym pod nazwą „Leśne Gospodarstwa Węglowe”.

Głównymi zadaniami jednostki audytorskiej będą:

  • przeprowadzenie audytu Zbiorczych Sprawozdań z Realizacji Leśnych Gospodarstw Węglowych,
  • szczegółowa analiza, monitoring przebiegu i audyt procedury systemu sprzedaży aukcyjnej jednostek dwutlenku węgla (JDW),
  • opracowanie planu działań mających na celu promowanie i propagowanie projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe w kontekście COP 24.

W spotkaniu, oprócz przedstawicieli jednostki audytorskiej, uczestniczyli: Konrad Tomaszewski – Dyrektor Generalny LP, Sławomir Trzaskowski – Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, przedstawiciele: Stanowiska ds. Realizacji LGW, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.