Lista aktualności Lista aktualności

Projekty rozwojowe - szkolenie w Białymstoku

12 grudnia w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku odbyło się szkolenie poświęcone projektom rozwojowym, wspierającym ochronę klimatu, w tematyce ekologicznego budownictwa drewnianego, odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji budynków. Spotkanie, w którym uczestniczyli Nadleśniczowie Nadleśnictw RDLP w Białymstoku, krótką prelekcją rozpoczął zastępca dyrektora ds. rozwoju Andrzej Gołembiewski.

Zagadnieniem szeroko poruszanym podczas spotkania był szereg nowoczesnych działań, w które mocno zaangażowały się Lasy Państwowe. Szczegółowo omawiano projekty rozwojowe - przede wszystkim: Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą (aktywne wspieranie innowacyjnych rozwiązań związanych z wykorzystaniem drewna w budownictwie energooszczędnym), Odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu (w tym między innymi elektromobilność - opracowanie koncepcji sieci punktów ładowania pojazdów, zakup samochodów elektrycznych i punktów ładowania) – na których temat prelekcję wygłosił menager projektu – Jerzy Fijas z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku oraz termomodernizacji budynków. Dyskutowano na temat strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Ministerstwa Rozwoju. Najszerzej omówionym obszarem były najnowocześniejsze technologie budowy domów drewnianych, wykorzystywanych na ogromną skalę w Europie zachodniej, które w Polsce są jeszcze wykorzystywane w niewielkim stopniu.

Działania Lasów Państwowych mają na celu rozpropagowanie mody na drewno, zwiększenie ilości inwestycji energooszczędnych wykorzystujących drewno jako główny materiał budowlany, promowanie ekologicznych środków transportu, podniesienie świadomości ekologicznej ora przeciwdziałanie zmianom klimatu ze względu na ograniczenie zużycia energii. Dodatkowo obszarem szkolenia była tematyka związana z zamówieniami usług leśnych, celem zwrócenia uwagi na najważniejsze zagadnienia.

Na koniec zastępca dyrektora ds. rozwoju Andrzej Gołembiewski podziękował wszystkim przybyłym za spotkanie i jeszcze raz podkreślił jak ważne są działania rozwoje oraz jak dużą rolę odgrywają w kształtowaniu dobrego wizerunku Lasów Państwowych.