Lista aktualności Lista aktualności

Postępy w projekcie Leśnych Gospodarstw Węglowych

11-13 września odbyło się spotkanie, którego celem było przedstawienie aktualnych informacji na temat postępów w realizacji projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych.

Podczas spotkania zostały przedstawione postępy w projekcie, sprawy ewidencjonowania i raportowania oraz rozliczania poniesionych kosztów przez nadleśnictwa. Zaprezentowane zostały również postępy prac realizowanych przez Konsorcjum Badawcze oraz zaawansowanie kampanii promocyjnej projektu.

Podczas tego spotkania mówiono również procedury przygotowania tzw. Programów Węglowych, które będą stanowiły plany działań nadleśnictw w zakresie postępowania gospodarczego i ochronnego w wydzieleniach zaliczonych do leśnych gospodarstw węglowych.

Podpisano porozumienia pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych a nadleśnictwami oraz listy intencyjne z potencjalnymi nabywcami jednostek dwutlenku węgla.

 

Wśród podmiotów deklarujących wsparcie projektu, znalazły się te, których nazwy pojawiają w rankingach największych polskich firm, m.in. KGHM Polska Miedź S.A., PKP CARGO S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ENERGA S.A., Gaz- System S.A., jak też stowarzyszenia reprezentujące firmy takie jak Krajowa Rada Drobiarstwa czy stowarzyszenia Fundacja Ochrony Środowiska.

Obecnie będzie przygotowana prognoza ilości węgla zakumulowanego w wydzieleniach drzewostanowych zaliczonych do leśnych gospodarstw węglowych. Prognozy te, wykonane będą za pomocą, uznanego w świecie, kanadyjskiego modelu bilansu węgla w ekosystemach leśnych CBM-CFS3. 

Dzięki temu, na początku przyszłego roku Lasy Państwowe dysponować już będą wystarczająco dokładną liczbą jednostek, aby w kwietniu uruchomić pierwszą aukcję jednostek pochłoniętego dwutlenku węgla.

Drugi dzień spotkania miał charakter terenowy. Wszyscy uczestnicy narady udali się do leśnictw Dziewiętlin i Kubryk, gdzie prezentowane były drzewostany z drugim piętrem bukowym oraz wydzielenia, w których będą prowadzone działania dodatkowe w ramach projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe.

W spotkaniu wzięli udział Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych, Andrzej Borowski, zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej, a także Adam Płaksej, dyrektor RDLP we Wrocławiu oraz koordynator projektu Wiesław Krzewina, naczelnicy z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Magdalena Bukowska, dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, nadleśniczowie oraz pracownicy nadleśnictw biorących udział w projekcie. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Instytutu Badawczego Leśnictwa, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych oraz dyrekcja Technikum Leśnego w Miliczu.