Lista aktualności Lista aktualności

Pierwszy etap kursu za nami

W dniach od 23 do 28 października br. odbyła się pierwsza część kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej. Adepci nabywali m.in. umiejętności posługiwania się bronią palną, zatrzymywania i kontroli pojazdów, technik i taktyk interwencji. W realizację szkolenia byli zaangażowani m.in. pracownicy Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi - zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, który został powołany m.in. w celu kształcenia i doskonalenia przyszłej kadry Straży Leśnej.

Szkolenie obejmowało:

  1. zarys historii ochrony lasu przed szkodnictwem leśnym,
  2. podstawy edukacji i komunikacji,
  3. naukę o broni - szkolenie strzeleckie,
  4. pierwszą pomoc w nagłych wypadkach,
  5. elementy samoobrony,
  6. kontrolę ruchu drogowego,
  7. podstawy kryminalistyki dotyczące zabezpieczenia śladów w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego.

Czterdziestu dwóch kursantów zdobyło podstawową wiedzę z zakresu powyższych zagadnień.

Szkolenie rozpoczął wykład Głównego Inspektora Straży Leśnej Tadeusza Pasternaka z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, który zapoznał słuchaczy z umocowaniem historycznym i podwalinami Straży Leśnej.

Podstawy edukacji i komunikacji w pracy strażnika leśnego w barwny sposób przedstawił charyzmatyczny strażnik leśny Dariusz Dyl.

Naukę o broni wraz ze szkoleniem strzeleckim prowadzili wykwalifikowani instruktorzy strzelectwa, na co dzień pracujący w RDLP w Gdańsku, tj. Rafał Szadkowski, a także posterunkach Straży Leśnej w osobach: Wojciech Kiełpikowski, Jan Fiderewicz, Andrzej Szreiber, Mirosław Rodhe, Dariusz Marchwiak,  oraz instruktor strzelań policyjnych Bartosz Wiese. Zajęcia zakończyły się egzaminem teoretycznym i praktycznym w obecności Tomasza Kosiarskiego z KWP w Bydgoszczy, szczęśliwie zdanym przez wszystkich kursantów, co umożliwia pracę z bronią.

Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach z elementami medycyny taktycznej przeprowadzili ratownicy medyczni z ogromnym doświadczeniem zawodowym, tj. Tomasz Krajewski i Tomasz Wróbel pracujący na co dzień w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Elementy samoobrony to zajęcia prowadzone przede wszystkim na sali gimnastycznej, które poza wiedzą teoretyczną umożliwiły kursantom poznać podstawowe umiejętności z zakresu technik i taktyk interwencji. Szkolenie przeprowadzili wykwalifikowani instruktorzy, na co dzień pracujący w RDLP we Wrocławiu, tj. Jan Paraniak i posterunkach Straży Leśnej w osobach: Jolanta Krukowska, Włodzimierz Wiśniewski, Łukasz Adamczyk oraz instruktor policyjny Paweł Karpus.

Kontrolę ruchu drogowego oraz legitymowanie przeprowadzono dzieląc zajęcia na część teoretyczną, a następnie praktyczną, podczas której kursanci w dwuosobowych patrolach podejmowali interwencje w zainscenizowanych sytuacjach, mogących zdarzyć się podczas codziennej pracy. Udział w powyższych zajęciach przeprowadzonych przez Sylwestra Suchomskiego z KPP w Tucholi w asyście Waldemara Lesnera z CSSLP oraz strażnika leśnego Łukasza Adamczyka jest podstawą do ubiegania się od właściwych miejscowo Komendantów Powiatowych i Miejskich Policji do wydania upoważnień do kontroli ruchu drogowego.

Zajęcia z podstaw kryminalistyki przeprowadzili wieloletni nauczyciel i technik kryminalistyki Leszek Szplit, któremu towarzyszył strażnik leśny Piotr Siuda. Zajęcia obejmowały część teoretyczną i praktyczną, podczas których każdy z kursantów mógł dowiedzieć się jak zabezpieczać ślady na miejscu zdarzenia (np. wyrębu i kradzieży drzew), w tym materiał do badań DNA i wykorzystać jako dowód w prowadzonym postępowaniu karnym.

Po części terenowej i praktycznej kursantów czeka 13 kolejnych, długich dni, poświęconych szkoleniom teoretycznym w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym w Solcu Kujawskim.